ปลาการ์ตูนมะเขือเทศ (Amphiprion Frenatus)

<กลับหน้าหลัก> <<เรื่องก่อนหน้า เรื่องถัดไป>>


amphiprion_frenatus1
ปลาเต็มวัยลำตัวมีสีดำอมแดง ครีบทุกครีบมีสีแดง มีแถบสีขาว 1 แถบ พาดขวางบริเวณหลังตา ปลาขนาดเล็กจะมีลำตัวและครีบเป็นสีแดง มีแถบขาวพาดขวางลำตัว 3 แถบ บริเวณหลังตาตอน กลางของลำตัวและโคนหาง ในปลาวัย รุ่นแถบสีขาวที่โคนหางจะหายไปขนาดโตเต็มวัยประมาณ 12 เซนติเมตร

<กลับไปด้านบน>