สาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera)

<กลับหน้าหลัก> <<เรื่องก่อนหน้า


caulerpa_lentillifera1
สาหร่ายพวงองุ่นเป็นสาหร่ายทะเลชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ายพวงองุ่น จึงเรียกสาหร่ายชนิดนี้ว่า sea grapes หรือ green caviar สามารถนำมาประโยชน์ในการบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำ ทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้โดยการลดปริมาณสารอาหาร ที่มีในน้ำทิ้งจากการเลี้ยงก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ สาหร่ายสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว และยังใช้ประกอบอาหารเพื่อรับประทานได้อีกด้วย

<กลับไปด้านบน>