ดอกไม้ทะเล (sea anemone)

<กลับหน้าหลัก> <<เรื่องก่อนหน้า เรื่องถัดไป>>


sea_anemone1
ดอกไม้ทะเลหรือซีแอนนีโมนี่ (sea anemone)
ไม่ใช่พืชแต่เป็นสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลังกลุ่มหนึ่ง มีหลายครอบครัว ทั่วโลกพบมากกว่า 1,000 ชนิด ในแต่ละชนิดจะมีลักษณะของหนวดแตกต่างกัน อาศัยเกาะตามพื้นหินหรือทรายที่มั่นคงและพบเพียง 10 ชนิดเท่านั้นที่ปลาการ์ตูนใช้อาศัยได้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ครอบครัวได้แก่
1. ครอบครัวแอคตินีอีดี้ (Family Actiniidae) มีลักษณะของปลายหนวดโป่งออกคล้ายลูกโป่ง
2. ครอบครัวธาลัสซิแอนธิดี้ (Family Thalassianthidae) ลักษณะของหนวดสั้นคล้ายพรม
3. ครอบครัวสตีโคแดคทิวลิดี้ (Family Stichodactylidae) มีหนวดยาว
ตัวอย่างชนิดของดอกไม้ทะเลที่เป็นที่อยู่ของปลาการ์ตูน เช่น ดอกไม้ทะเลชนิด Heteractis magnifica เป็นที่อยู่ของปลาการ์ตูนส้มขาว, ปลาการ์ตูนอินเดียนแดง ดอกไม้ทะเลชนิด Stichodactyla gigantea เป็นที่อยู่ของปลาการ์ตูนส้มขาว ดอกไม้ทะเลชนิดที่ฝังทรายได้แก่ Stichodactyia haddoni เป็นที่อยู่ของปลาการ์ตูนลายปล้องหางเหลือง ดอกไม้ทะเลชนิด Stichodactyla mertensii เป็นที่อยู่ของปลาการ์ตูนอินเดียนแดง ดอกไม้ทะเลชนิด Heteractis crispa เป็นที่อยู่ของปลาการ์ตูนอานม้า, ปลาการ์ตูนดำแดง และดอกไม้ทะเลชนิด Entacmaea quadricolor เป็นที่อยู่ของปลาการ์ตูนมะเขือเทศ ปลาการ์ตูนแดง, ปลาการ์ตูนดำแดง อาวุธที่สำคัญของดอกไม้ทะเลคือ เข็มพิษที่เรียกว่า "นีมาโตสิสท์" (nematocyst) ซึ่งจะอยู่ตามบริเวณหนวด ใช้สำหรับป้องกันตัวและจับเหยื่อ การที่ปลาการ์ตูนไม่เป็นอันตรายจากดอกไม้ทะเลนั้น เนื่องจากดอกไม้ทะเลต้องสร้างเมือกบางชนิดออกมาเพื่อป้องกันตัวมันเองจากเข็มพิษที่มันปล่อยออกมาเช่นกัน ปลาการ์ตูนจะว่ายไปที่ฐานของดอกไม้ทะเล แล้วเอาลำตัวถูกับเมือกเหล่านี้ให้ติดตัว ทำให้เข็มพิษไม่สามารถทำอันตรายได้ ปลาการ์ตูนต้องอาศัยอาหารจากดอกไม้ทะเล หากมีการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ดอกไม้ทะเลได้ ปลาการ์ตูนก็อาจไม่ต้องสูญพันธุ์หรือมีจำนวนลดน้อยลง

sea_anemone2 sea_anemone3 sea_anemone4 sea_anemone5

<กลับไปด้านบน>