ทากเปลือย nudibranch

<กลับหน้าหลัก> เรื่องถัดไป>>


nudibranch1
ใต้ทะเลสีคราม....มีสัตว์อาศัยอยู่มาก มายหลายหมื่นชนิด แต่มีสัตว์เล็กๆที่ได้ชื่อว่ามีพฤติกรรมประหลาดที่สุด สวยที่สุด จนได้สมญานามว่า"อัญญมณีแห่งท้องทะเล"บางตัวสวย...น่ารัก...สดใส...เหมือนเด็กเล็กๆใส่กระโปรงระบายชายพริ้ว ทากเปลือยหรือทากทะเล เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มของหอยที่ไม่มีเปลือกขนาดเล็ก มีมากกว่า 3,000 ชนิด ลักษณะเด่นของทากเปลือย คือ มีสีสันตามลำตัวที่โดดเด่นและสวยงาม คำว่า nudibranch มาจาก 2 ภาษา “nudus” มาจากภาษาลาตินแปลว่า “naked: เปลือย” และ “brankhia” มาจากภาษากรีก แปลว่า “gill:เหงือก” ทากเปลือยจะมีฟันเรียงเป็นแถวใช้ในการขูดอาหาร โดยฟันที่เกิดมาก่อนจะอยู่ปลายสุด และเมื่อถูกใช้งานมากฟันจะหลุดไปและมีฟันใหม่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง อาหารของทากเปลือยแต่ละชนิแตกต่างกัน ส่วนใหญ่เป็นพวกฟองน้ำ ไฮดรอย์ สาหร่ายทะเล ดอกไม้ทะเล ปะการัง หรือบางชนิดกินทากเปลือยด้วยกันเอง เจ้าทากเปลือยแสนสวยเหล่านี้เป็น กระเทย (hermaphrodite) พวกมันมีสองเพศในหนึ่งตัว แต่อย่างไรก็ตามมันจะไม่มีการผสมพันธุ์ภายในตัวมันเอง จะการผสมข้ามตัวเสมอ ในการวางไข่ทากเปลือยจะสร้างปลอกเมือกหุ้มไข่ไว้เพื่อป้องการถูกกินจากศัตรู รูปร่างของพวงไข่ (egg mass) ของทากเปลือย มีลักษณะเป็นทรงกลมหรือคล้ายริบบิ้น และมีสีที่แตกต่างกันในแต่ละชนิด ทากเปลือยส่วนใหญ่มีอายุสั้นน้อยกว่า 1 ปี แต่มีบางชนิดสามารถอยู่ได้ถึง 6 ปีและบางชนิดที่หลังจากวางไข่ 2-3 ครั้งแล้วก็จะตายทันที ทากเปลือยเป็นสัตว์ที่มีขนาดที่เล็ก แต่ทากเปลือยก็มีความสำคัญต่อระบบนิเวศเช่นกัน โดยทากเปลือยสามารถบ่ง บอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศนั้นๆได้ ปัจจุบันทากเปลือยเป็นสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง (invertebrate) อีกกลุ่มหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสำคัญ จากการที่ทากเปลือยหลายชนิด สามารถผลิตสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพในการต้านเซลล์ มะเร็งหลายชนิด ทั้งยังเป็นสัตว์ที่นิยมนำมาใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับสรีรวิทยา ของสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง เนื่องจากความอ่อนนุ่มของลำตัว ซึ่งทำให้สามารถสังเกตุอวัยวะภายในได้ง่าย

nudibranch2 nudibranch3 nudibranch4 nudibranch5

<กลับไปด้านบน>