กะรังปากแม่น้ำ, เก๋าจุดน้ำตาล Greasy Grouper

<กลับหน้าหลัก> <<เรื่องก่อนหน้า เรื่องถัดไป>>


greasy_grouper
กะรังปากแม่น้ำ เป็นปลาเก๋าที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ รูปร่างค่อนข้างป้อมหัวใหญ่ จงอยปากแหลม นัยน์ตาโต ปากกว้างเฉียงขึ้นเล็กน้อย มีฟันเป็นเขี้ยวแหลมอยู่บนขากรรไกรทั้งบนและล่าง ครีบหลังยาว ครีบหางมีขนาดใหญ่และแข็งแรงปลายมนกลม พื้นตัวเป็นสีเทามีลายน้ำตาลอยู่บนหัวและข้างลำตัว มีจุดประอยู่ตามหัวและลำตัวแต่บางตัวก็ไม่มีจุด ขึ้นอยู่กับสภาพแวด ล้อมและขนาดของปลา ปลาเก๋าหากินอยู่ตามซอกหิน กองก้อนหินตามชายฝั่งทะเลและลำคลองที่น้ำทะเลขึ้นถึง กินปลา ลูกกุ้ง ตัวอ่อนสัตว์น้ำเป็นอาหาร

<กลับไปด้านบน>