ปลิงทะเล Sea Cucumber

<กลับหน้าหลัก> เรื่องถัดไป>>


sea_cucumber1
ปลิงทะเล เป็นสัตว์ทะเลที่ไร้กระดูกสันหลังชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในตระกูลเอคไคโนเดิร์ม ซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกับดาวทะเลและหอยเม่น รูปร่างกลมยาวคล้ายไส้กรอกขนาดใหญ่ ปลายทั้งสองข้างเป็นช่องเปิดของปากและทวาร ผิวหนังส่วนนอกคล้ายเนื้อยืดหยุ่นได้ ภายในผิวหนังมีตุ่มเม็ดหินปูนกระ จายอยู่ทั่วไป ตามผิวนอกมีติ่งเนื้อเล็กๆคล้ายหนวดสั้นๆเรียงอยู่เป็นแถว ทำหน้าที่ช่วยในการหายใจและเคลื่อนไหว ปากของปลิงทะเลอยู่ตอนปลายสุดด้านที่มีหนวดลักษณะคล้ายต้นไม้ล้อมรอบ ทำหน้าที่ในการหาอาหาร โดยใช้หนวดขุดโคลนตมหน้าดินเข้าปาก ผ่านเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร และกากที่เหลือจะถ่ายออกทางช่องก้นซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่ง ทวารของปลิงทะเลเป็นช่องเล็กๆทำหน้าที่ในการขับถ่ายของเสีย หายใจ เป็นทางออกของเชื้ออสุจิ ปลิงมีสารพิษ"โฮโลทูลิน"ซึ่งปล่อยออกทางผิวหนัง ใช้ในการป้อง กันอันตรายจากปลาและปู ปลิงทะเลอาศัยตามพื้นทะเลที่เป็นทรายปนโคลนกินอาหารประเภทแพลงก์ตอน และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น โปรโตซัว สาหร่ายทะเล ไดอะตอม และกินอินทรีย์วัตถุตามพื้นดินโคลนและทรายเป็นอาหาร มีขนาดความยาวประมาณ 30–40 ซม. ปลิงทะเลสามารถงอกส่วนที่ขาดได้ภายในระยะเวลา 2 เดือน ปลิงทะเลไม่ชอบแสงสว่าง และออกหาอาหารในเวลากลางคืน

sea_cucumber-2 sea_cucumber-3 sea_cucumber-4 sea_cucumber-5 sea_cucumber-6 sea_cucumber-7 sea_cucumber-8 sea_cucumber-9 sea_cucumber-10 sea_cucumber-11 sea_cucumber-12

<กลับไปด้านบน>