ปลาบู่โกบี Goby

<กลับหน้าหลัก> <<เรื่องก่อนหน้า


goby
ปลาบู่โกบี อาศัยอยู่ในโพรงก้นทะเลโดยมีกุ้งดีดขันเป็นรูมเมท แต่โพรงที่มันทั้งสองร่วมกันอาศัยนี้จะมีกรวดทรายไหล เข้ามาอยู่เรื่อย ซึ่งถ้าหากปล่อยไว้ก็จะเต็มโพรงภายในไม่ถึงชั่วโมง ดังนั้นเจ้ากุ้งดีดขันจึงมีหน้าที่เอาก้ามคีบและดันกรวดทรายให้พ้นไปจากโพรงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้โดยมีปลาบู่คอยเฝ้าพิทักษ์อยู่ใกล้ ๆ และเจ้ากุ้งจะยื่นหนวดของมันไปแตะหลังปลาไว้ ยามใดที่ศัตรูกรายใกล้เข้ามา ปลาบู่จะพลิกตัวส่งสัญญาณให้คู่หูของมันรู้ตัว แล้วทั้งคู่ก็จะแวบหายเข้าไปในโพรงโดยพลัน มีบางครั้งที่เจ้ากุ้งออกไปหากินไกลโพรงจนหลงทาง เจ้าบู่ก็จะออกไปตามกลับมา ไม่เคยทอดทิ้งเจ้ากุ้งแต่อย่างใด

<กลับไปด้านบน>