หอยนมสาว Nile Top Shell

<กลับหน้าหลัก> <<เรื่องก่อนหน้า เรื่องถัดไป>>


nile_top_shell
หอยนมสาวเป็นหอยที่พบอาศัยอยู่ทั่วไปในบริเวณแนวปะการังในอ่าวไทยและทะเลอันดามันรวมทั้งทะเลจีนใต้ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ส่วนใหญ่จะ อาศัยอยู่ในเขตร้อนประเทศไทยพบ 3 ชนิดซึ่งหอยนมสาวทั้งสามชนิดนี้จะอาศัยในน้ำที่มีระดับความลึกต่างกัน หอยชนิดแรกมีขนาดเล็กที่สุดอาศัยอยู่ในระดับความลึกไม่มากนัก ชนิดที่สองโตกว่าชนิดแรก อาศัยในน้ำลึกกว่าชนิดแรก ส่วนชนิดที่สามจะมีขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ในเขตน้ำลึกกว่าสองชนิดที่กล่าวมา หอยนมสาวเป็นหอยทรงกลมชนิดหนึ่งมีรูปร่างลักษณะเป็นรูปกรวยสม่ำเสมอม้วนเป็นวงเหมือนกับเจดีย์หรือถันของสตรีเพศด้านบนเป็นยอดด้านล่างเป็นฐาน ช่องปากเบี้ยวหรือรีปกติแล้วเปลือกจะมีสีขาวปนดำแต่เมื่อขัดผิวออกจะพบสีพื้นแดงเรื่อๆและมีลายสีดำจากยอดจนถึงปาก ด้านในเปลือกเป็นเนื้อมุกเนื้อในม้วนเป็นวงและเป็นหอยแยกเพศขนาดตัวที่พบสูงสุดในธรรมชาติจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางเปลือกระหว่าง 55-60 มิลลิเมตร หอยนมสาวเมื่อเป็นหอยขนาดเล็กที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเปลือก 1-10 มิลลิเมตร จะอาศัยอยู่ในบริเวณชายฝั่งตามบริเวณที่เป็นหาดหินที่น้ำทะเลท่วมถึงได้ เพื่อพักตัวและหลบซ่อนศัตรู หลังจากที่มีการเจริญเติบโตขึ้นจนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเปลือก 25-30 มิลลิเมตรลูกหอยเหล่านี้ก็จะเคลื่อนย้ายไปอยู่อาศัยในบริเวณเขตน้ำลึกของแนวปะการัง และจะเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยต่อไปขนาดของหอยนมสาวที่สามารถสืบพันธุ์ได้ จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเปลือกตั้งแต่ 30 มิลลิเมตรขึ้นไป และหอยนมสาวสามารถสืบพันธุ์และวางไข่ได้ตลอดทั้งปีแต่จะผสมพันธุ์ในช่วงข้างแแรมเท่านั้น

<กลับไปด้านบน>